OTEVŘENÝ DOPIS KVV ČUS K DOPINGU

Česká unie sportu vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci

Vážení sportovci a sportovní příznivci,


Česká unie sportu považuje boj proti dopingu za jeden z prioritních úkolů v oblasti vrcholového sportu.
Čistý vrcholový sport, kdy veřejnost může výkonům sportovců skutečně věřit a kdy mají děti – od žáků,
přes dorostence až po juniory – na sportovištích správné sportovní vzory, patří mezi základní stavební
kameny budoucích olympijských medailí. Česká unie sportu proto vítá a podporuje aktivity všech
sportovních svazů v antidopingové prevenci.


Vedení České unie sportu si v této souvislosti velice váží postoje Českého svazu biatlonu i jeho
jednotlivých reprezentantů, kteří se aktivně zapojili do boje proti dopingu. Tímto otevřeným dopisem
současně vyjadřuje Česká unie sportu podporu všem požadavkům, které vznesli. Jmenovitě jde
především o zvýšení pokut za prokázaný doping, snížení reprezentačních kvót pro národní federace
s přistiženými závodníky a o podstatné prodloužení délky zákazu startů.


Jsme si vědomi toho, že bez spolupráce národních olympijských výborů s Mezinárodním olympijským
výborem a Světovou antidopingovou agenturou WADA nelze v této oblasti dosáhnout pokroku.
Protest takřka dvou stovek špičkových biatlonistů a trenérů z celého světa včetně českého týmu však
může být impulzem, který sportovní svět posune v boji proti dopingu o velký kus dopředu.


Česká unie sportu však zároveň varuje před snahou o uplatňování kolektivní viny například v podobě
zákazu účasti jednotlivých států na mistrovství světa nebo olympijských hrách. Podobně jako
v občanském životě by i ve sportu měla být vina řádně vyšetřena a po předložení důkazů uplatněna
individuálně. Česká unie sportu také vyzve v nejbližší době všechny své členské sportovní svazy, aby
do svých stanov – pokud ještě tuto formulaci neobsahují – zakotvily boj proti dopingu.


Česká unie sportu touto cestou také vyjadřuje maximální podporu všem sportovcům, trenérům i
funkcionářům, kteří to s bojem proti dopingu myslí vážně. Čistý sport se zachováním ducha fair play
se musí stát prioritou nás všech.


V Praze, 14. února 2017                                                          JUDr. Miroslav Jansta v. r.
                                                                                               předseda České unie sportu